เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี สิรินธรทันตพิพิธ ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเยี่ยม จาก สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ให้เป็น “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Museum and Learning Center & SDGs17”

ขอแสดงความยินดี สิรินธรทันตพิพิธ ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเยี่ยม จาก สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ให้เป็น “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Museum and Learning Center & SDGs17”

ลงข่าว ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566