เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 -16.30 น.

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้
– Onsite (เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหิดลสิทธาคาร) จำกัดจำนวน 1,200 ท่าน
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
– Online (เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์) ไม่จำกัดจำนวน
ระบบ Mahidol University Digital KM Masterclass

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB68eLVWDlfcvznF5D-jpp8KQCV1USNR4gr0zDmBSq7fBOxw/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566