เว็บไซต์เก่า

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการรวมทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2566

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการรวมทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

วันแข่งขัน :

เดือนพฤศจิกายน วันที่ 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 และ 30

เดือนธันวาคม วันที่ 6 และ 7

รวมทั้งหมด 10 ครั้ง

เวลา 17.00 – 18.00 น.

สถานที่ : ณ สนามกรมการสารวัตรทหารบก

ร่วมสมัครแข่งขัน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNC73V0p-V-9LrW0OE6HGCGNixEl9ya86Qzy0pD6HAZZ8u5w/viewform

ติดต่อสอบถาม : คุณบัญชา ชูเรือง 02 200 7652

ลงข่าว ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566