เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญชวนคณาจารย์ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม หลักสูตร “การศึกษาด้วยปัญญา ความรัก และความสุข สำหรับครูผู้ยกระดับการเรียนรู้และการเยียวยาจิตใจ” HAPPY TEACHER, Happy class วิทยากร : รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว และคณะ นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม หลักสูตร “การศึกษาด้วยปัญญา ความรัก และความสุข สำหรับครูผู้ยกระดับการเรียนรู้และการเยียวยาจิตใจ” HAPPY TEACHER, Happy class วิทยากร : รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว และคณะ นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

วันเวลาที่อบรม : 21-24 ตุลาคม 2566
สถานที่ : ณ คำแสดรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 

สมัครเข้าร่วม ได้ที่ :
https://forms.gle/LSCZ9beaRaSme7R78

ลงข่าว ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566