เว็บไซต์เก่า

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 11 ตุลาคม 2566
เวลา 13.00 -15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

และออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number : 2641 454 1217
Password : SMS11102566

ลงข่าว ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566