เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 11 ตุลาคม 2566
เวลา 13.00 -15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

และออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number : 2641 454 1217
Password : SMS11102566

ลงข่าว ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566