เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20 เรื่อง “Moving Together Towards The New Dental Era”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20 เรื่อง “Moving Together Towards The New Dental Era”

Congress : 8 พฤศจิกายน 2566
สถานที่ : Royal Cliff Hotels Group and Peach Exhibition Hall, พัทยา ชลบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://dfct2023.com/

ลงข่าว ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566