เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน ตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน ตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 25 ตุลาคม 2566  เวลา : 12.00 – 13.30 น.

วิทยาเขตพญาไท : ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

วิทยาเขตศาลายา : ณ ห้องประชุม คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ชั้น 3

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ลงข่าว ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566