เว็บไซต์เก่า

งดการจ่ายน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.

งดการจ่ายน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยซ่อมบำรุง

 

สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยซ่อมบำรุง 02 200 7591

ลงข่าว ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566