เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญสมาชิกสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่อนายกสำรองและผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

ขอเชิญสมาชิกสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่อนายกสำรองและผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566

เริ่มเสนอชื่อได้ : วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.

ปิดรับเสนอชื่อ : วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 29 กันยายน 2566