เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเภท..พนักงานมหาวิทยาลัย [พม.] / พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) [พส.] / พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ แจ้งความประสงค์เข้าร่วม สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเภท..พนักงานมหาวิทยาลัย [พม.] / พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) [พส.] / พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ แจ้งความประสงค์เข้าร่วม สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ : วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566

แจ้งความประสงค์ได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/hrconnect/login/login.php

ติดต่อสอบถาม : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : 02 200 7573

ลงข่าว ณ วันที่ 29 กันยายน 2566