เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 20 20th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2023) “Moving Together towards the New Dental Era”

งานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 20 20th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2023) “Moving Together towards the New Dental Era”

Pre-Congress วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566
Main Congress ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566

 

ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird Registration)

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

ลงทะเบียนได้ที่ : https://dfct2023.com/

ลงข่าว ณ วันที่ 28 กันยายน 2566