เว็บไซต์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร “การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก”

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร “การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก”

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และรับสมัคร ได้ที่  : https://www.royalthaident.org/examination/train

ลงข่าว ณ วันที่ 21 กันยายน 2566