เว็บไซต์เก่า

หลักสูตร “การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากของใบหน้า” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566

หลักสูตร “การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากของใบหน้า” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และรับสมัคร ได้ที่ : https://www.royalthaident.org/examination/train

ลงข่าว ณ วันที่ 21 กันยายน 2566