เว็บไซต์เก่า

3D Printing for the future เทคโนโลยีสามมิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร ?

3D Printing for the future เทคโนโลยีสามมิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร ?

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานประยุกต์ผลงานวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ลงทะเบียนได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWWpyeyQUyYtni3JsM3h32qU6-svFg8a8JlIyrv8Bwg0sX4Q/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 20 กันยายน 2566