เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
3D Printing for the future เทคโนโลยีสามมิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร ?

3D Printing for the future เทคโนโลยีสามมิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร ?

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานประยุกต์ผลงานวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ลงทะเบียนได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWWpyeyQUyYtni3JsM3h32qU6-svFg8a8JlIyrv8Bwg0sX4Q/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 20 กันยายน 2566