เว็บไซต์เก่า

เปิดเมื่อจำเป็น…ปิดเมื่อเลิกใช้ คิดก่อนใช้ ประหยัดพลังงาน พักเที่ยงอย่าลืมไปพัก ชาวทันตฯ น่ารักอย่าลืม ปิดแอร์-ปิดไฟ

เปิดเมื่อจำเป็น…ปิดเมื่อเลิกใช้ คิดก่อนใช้ ประหยัดพลังงาน พักเที่ยงอย่าลืมไปพัก ชาวทันตฯ น่ารักอย่าลืม ปิดแอร์-ปิดไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ลงข่าว ณ วันที่ 19 กันยายน 2566