เว็บไซต์เก่า

แนวปฏิบัติในงานก่อสร้างที่มีการติดตั้งปั้นจั่น

แนวปฏิบัติในงานก่อสร้างที่มีการติดตั้งปั้นจั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

ขอขอบคุณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 18 กันยายน 2566