เว็บไซต์เก่า

Let’s Celebrate World Endodontic Day

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 15 ตุลาคม 2566 เวลา 08.45 – 15.55 น.
ในรูปแบบออนไลน์

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://thaiendodontics.app-mice.com/

ลงข่าว ณ วันที่ 18 กันยายน 2566