เว็บไซต์เก่า

แจ้งปิดระบบการเรียนการสอนด้วย Moodle (ระบบเดิม) และการเปิดใช้งานระบบ Moodle บน Cloud

แจ้งปิดระบบการเรียนการสอนด้วย Moodle (ระบบเดิม) และการเปิดใช้งานระบบ Moodle บน Cloud

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

ลงข่าว ณ วันที่ 18 กันยายน 2566