เว็บไซต์เก่า

ประกาศแจ้งการสิ้นสุดการใช้ สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแจ้งการสิ้นสุดการใช้ สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

ติดต่อสอบถาม :
คุณสุรเสน สืบจันทร์
หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 16
โทร. 02 200 7573

ลงข่าว ณ วันที่ 14 กันยายน 2566