เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอแสดงความยินดี สิรินธรทันตพิพิธ ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และได้รับเกียรติบัตรรางวัลประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดี สิรินธรทันตพิพิธ ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และได้รับเกียรติบัตรรางวัลประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน

จากงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

Play Video

ลงข่าว ณ วันที่ 13 กันยายน 2566