เว็บไซต์เก่า

“ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของชาวทันตฯ มหิดล” เดือนกันยายน 2566

“ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของชาวทันตฯ มหิดล” เดือนกันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 27 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.
สถานที่จำหน่าย : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 12 กันยายน 2566