เว็บไซต์เก่า

รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กันยายน 2566

สมัครได้ที่ : https://www.royalthaident.org/examination/train

 

ติดต่อสอบถาม : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
โทรศัพท์ : 02-200-7634, 02-200-7641-42

ลงข่าว ณ วันที่ 8 กันยายน 2566