เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญนักศึกษาหลังปริญญาและผู้สนใจ เข้ารับการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” รายวิชา ทพผส 514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา สงวนสิน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญนักศึกษาหลังปริญญาและผู้สนใจ เข้ารับการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” รายวิชา ทพผส 514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา สงวนสิน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องบรรยาย A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 5 กันยายน 2566