เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
MU AUN-QA ASSESSMENT : Tier 1 Master of Science Program in Operative Dentistry

MU AUN-QA ASSESSMENT : Tier 1 Master of Science Program in Operative Dentistry

Assessor :
Assoc. Prof. Dr. Warungkana Chidchuangchai
Lect. Dr. Dechsak Nakapaksirat

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 5 กันยายน 2566