เว็บไซต์เก่า

ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมแรลลี่ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566

ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมแรลลี่ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 16 – 17 กันยายน 2566
เส้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ – กาญจนบุรี (River Kwai Village)

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ :
https://docs.google.com/forms/d/172uTcKUB4CwJbUCB0UY0eXhnNvpIyDMG6Mtb7A2HiMQ/

 

ค่าสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม :
https://docs.google.com/forms/d/1O_Jg2pvcA81obxD6TYtYJVgtwSuX9kWlG8YYMGhnKU8/

ลงข่าว ณ วันที่ 4 กันยายน 2566