เว็บไซต์เก่า

เรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เข้ารับบริการเพื่อยืมโน้ตบุ๊ก และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทั้ง 2 รายการพร้อมให้บริการแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้นไป

เรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เข้ารับบริการเพื่อยืมโน้ตบุ๊ก และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทั้ง 2 รายการพร้อมให้บริการแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณไพรินทร์ ต้นพุฒ
หน่วยฐานข้อมูลวิจัยและสถิติ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
เบอร์โทร 02 200 7623

ลงข่าว ณ วันที่ 4 กันยายน 2566