เว็บไซต์เก่า

ประกาศแจ้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 โดยเปิดทำการวันสุดท้าย วันที่ 20 กันยายน 2566

ประกาศแจ้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 โดยเปิดทำการวันสุดท้าย วันที่ 20 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียงได้ที่
สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ 02 354 5338 – 40

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 4 กันยายน 2566