เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “ชวนมารู้จักสิ่งมีชีวิตเล็กๆในช่องปาก”

นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “ชวนมารู้จักสิ่งมีชีวิตเล็กๆในช่องปาก”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ


วันที่เริ่มงาน
: ในเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566