เว็บไซต์เก่า

นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “ชวนมารู้จักสิ่งมีชีวิตเล็กๆในช่องปาก”

นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “ชวนมารู้จักสิ่งมีชีวิตเล็กๆในช่องปาก”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ


วันที่เริ่มงาน
: ในเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566