เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย How to integrate the use of different instruments to treat every root canal anatomy วิทยากร : Gianluca Plotino DDS, PhD

ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย How to integrate the use of different instruments to treat every root canal anatomy วิทยากร : Gianluca Plotino DDS, PhD

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์


วันเวลาที่เริ่มงาน
: 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30-16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา


สำรองที่นั่งและรับอาหารว่าง

ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 :
https://docs.google.com/forms/d/1N_UteOhK0HorZeZzZ1HpE-zXYs-g0MdCTzWIhMt8uy0/

ลงข่าว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566