INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารสถานที่

 

สามารถดำเนินการจองห้องประชุม

ผ่าน Intranet เลือกเมนู จองห้องประชุมออนไลน์

และทางเว็บไซต์ https://dt.mahidol.ac.th/room/

 


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

คุณบีรญา เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) 7564

คุณฐานิศร์ เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) 7568

ลงข่าว ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566