เว็บไซต์เก่า

“ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของชาวทันตฯ มหิดล” เดือนสิงหาคม 2566

“ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของชาวทันตฯ มหิดล” เดือนสิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.

สถานที่จำหน่าย : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566