เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน สิงหาคม เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน สิงหาคม เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :
23 สิงหาคม 2566 เวลา : 13.00 – 14.30 น.

 

สำหรับวิทยาเขตพญาไท :
ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สำหรับวิทยาเขตศาลายา :
ณ ห้องประชุม คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ชั้น 3
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ลงข่าว ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566