เว็บไซต์เก่า

คุณหมอยิ้มใส แนะนำอะไรบ้างที่ไม่ควรปฏิบัติขณะเข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมอยิ้มใส แนะนำอะไรบ้างที่ไม่ควรปฏิบัติขณะเข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าววันที่ 25 กรกฎาคม 2566