เว็บไซต์เก่า

งานสัมมนา All about the mini-screw in orthodontic วิทยากร: Prof.Eddie Hsiang-Hua Lai

งานสัมมนา All about the mini-screw in orthodontic วิทยากร: Prof.Eddie Hsiang-Hua Lai

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : บริษัท แอดวานซ์ ออร์โทดอนติค ซิสเต็ม จำกัด

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 18 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้อง ASEAN Amphitheatre อาคาร 2 ชั้น 2 อาคาร FYI Center

 

สมัครเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ : https://lin.ee/5b8ezqs

ลงข่าววันที่ 25 กรกฎาคม 2566