เว็บไซต์เก่า

Virtual Mobility Program : ORAL HEALTH CARE IN THE ELDERLY PROBLEMS AND SOLUTIONS

Virtual Mobility Program : ORAL HEALTH CARE IN THE ELDERLY PROBLEMS AND SOLUTIONS

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : MU-NCKU Overseas hub,
Faculty of Dentistry, Mahidol University
Mahidol University

วันเวลาที่เริ่มงาน : 5-6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ :
https://mahidol.webex.com/webappng/sites/mahidol/webinar/webinarSeries/register/178bb694813441c2a823944219195e8c

ลงข่าว ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566