เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ “Challenges in biomedical engineering – Journey from research to innovation” จัดขึ้นโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ “Challenges in biomedical engineering – Journey from research to innovation” จัดขึ้นโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เวลา 9.30 น. – 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

พิธีเปิดงานเริ่มเวลา 13:30 น.
สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: NCKU Overseas Hub in Thailand (https://www.facebook.com/NCKUOHinThailand/) (ตามเวลาประเทศไทย)

 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน Onsite สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ MU-NCKU Hub
ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 (ส่วนหลัง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล