เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคิดค้นนวัตกรรม “ถุงบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารอุปกรณ์แพทย์ความเสี่ยงต่ำฝีมือคนไทยครั้งแรก“ โดย นางสาวพรนรินทร์ อาดนนท์ลา พยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคิดค้นนวัตกรรม “ถุงบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารอุปกรณ์แพทย์ความเสี่ยงต่ำฝีมือคนไทยครั้งแรก“ โดย นางสาวพรนรินทร์ อาดนนท์ลา พยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวได้รับการเผยแพร่ ทางสื่อมวลชน ดังนี้

 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 12-2-67 หน้า 9
https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2024-2-12-5.pdf

 

นิตยสารสาระวิทย์ 9-2-67
https://www.nstda.or.th/sci2pub/innovative-bag-for-containing-gastric-secretions/

 

คอลัมน์ถูกทุกข้อ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 13-2-67 หน้า 5
https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2024-2-13-1.pdf

 

ขอขอบคุณ คุณฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ และเขียนข่าวลงสื่อมวลชน

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567