เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมทั่วไปและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ระบบบริการนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมทั่วไปและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ระบบบริการนอกเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล