เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ในการรักษาทางทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ในการรักษาทางทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล