INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอแสดงความยินดี นางโสพิศา ส่งสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดี นางโสพิศา ส่งสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์

ลงข่าว ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567