เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับหนังสือ รับรองการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2566 ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับหนังสือ รับรองการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2566 ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567

 

ลงข่าว ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567