เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอร่วมแสดงความยินดี นายพีรพงษ์ ตัวงาม นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ) สำนักงานการวิจัย ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพหรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

ขอร่วมแสดงความยินดี นายพีรพงษ์ ตัวงาม นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ) สำนักงานการวิจัย ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพหรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

ลงข่าว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567