เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยอาจารย์ทันตแพทย์ จิรายุทธ สนทา อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยอาจารย์ทันตแพทย์ จิรายุทธ สนทา อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชื่อภาพที่ประกวด : สากลมหิดล

ในโครงการประกวดสร้างสรรค์ภาพ AI “Mahidol Uniqueness”

 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดี

ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566