เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ENDO STAR และ Popular Vote ในการประกวด Endo Star : Endodontic Case Competition 2023 ครั้งที่ 8 งานประชุมวิชาการของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ENDO STAR และ Popular Vote ในการประกวด Endo Star : Endodontic Case Competition 2023 ครั้งที่ 8 งานประชุมวิชาการของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566