เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ENDO STAR และ Popular Vote ในการประกวด Endo Star : Endodontic Case Competition 2023 ครั้งที่ 8 งานประชุมวิชาการของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ENDO STAR และ Popular Vote ในการประกวด Endo Star : Endodontic Case Competition 2023 ครั้งที่ 8 งานประชุมวิชาการของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566