เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี น.ส.วชิราวรรณ พรพิมลเทพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ สาขาบริหารงานทั่วไป

ขอแสดงความยินดี น.ส.วชิราวรรณ พรพิมลเทพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ สาขาบริหารงานทั่วไป

ลงข่าว ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566