เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ลงข่าว ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566