เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงโสภี ภูมิสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงโสภี ภูมิสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก

ลงข่าว ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566