เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์ปริญญา อมรเศรษฐชัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์ปริญญา อมรเศรษฐชัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ลงข่าว ณ วันที่ 8 กันยายน 2566