เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี นางสาวศรัญญา ไชยกันทะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขารังสีการแพทย์

ขอแสดงความยินดี นางสาวศรัญญา ไชยกันทะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขารังสีการแพทย์

ลงข่าว ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566