เว็บไซต์เก่า

ขอร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์หญิงฐิตานันท์ กั่งเซ่ง ที่ได้รับรางวัล First Runner Up ในการนำเสนอ Poster Presentation ประเภn Original Research

ขอร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์หญิงฐิตานันท์ กั่งเซ่ง ที่ได้รับรางวัล First Runner Up ในการนำเสนอ Poster Presentation ประเภn Original Research

รายละเอียดเพิ่มเติม  :

ขอร่วมแสดงความยินดี

ทันตแพทย์หญิงฐิตานันท์ กั่งเซ่ง

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์

ที่ได้รับรางวัล First Runner Up

ในการนำเสนอ Poster Presentation

ประเภn Original Research

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ MIES 2023

เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2566

ลงข่าว ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566